ครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าร่วมกิจกรรม Active Learning ให้ความรู้แก่เณรที่เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

นางสาวพรรณธร โภคสุวรรณ, นางสาวชนิตา ทองวิไล และนายจักรภพ เมืองสุวรรณ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าร่วมกิจกรรม Active Learning ให้ความรู้แก่เณรที่เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดนายโรง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

ชมคลิปวีดีโอ ==> https://www.facebook.com/551484531905455/videos/552440421809866/

Cr.ขอบคุณภาพและวีดีโอจาก Facebook โครงการบรรพาชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *