ครูและบุคลากร​โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1(เพิ่มเติม)

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง นำโดย ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ครู ครูต่างชาติและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1(เพิ่มเติม) ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม​ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *