ครูฉัตรชัย จิรลาภวิรุฬห์ เข้าร่วมเป็นนักแสดงถ่ายทำวีดิทัศน์ “ป้องกันการทุจริต”

ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ร่วมกับ คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และบุคลากรของ สพม.1 ทุกท่าน ร่วมแรง ร่วมใจ ถ่ายทำวีดิทัศน์ เรื่อง “สพม.1 โปร่งใส รวมใจพอเพียงเพื่อพ่อ” ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (ฝั่งพญาไทและฝั่งบางแวก) โดย นายฉัตรชัย จิรลาภวิรุฬห์ ครูผู้ช่วย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจากโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าร่วมเป็นนักแสดงถ่ายทำวีดิทัศน์ ดังกล่าว

อ้างอิงจาก Facebook: สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. และ งานประชาสัมพันธ์ สพม.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *