คณะผู้บริหารโรงเรียนต้อนรับ ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู

คณะผู้บริหารโรงเรียนต้อนรับ ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท ๑
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู
เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *