คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ร่วมต้อนรับพระอาจารย์วูปสมะ พร้อมด้วยพระสงฆ์ และฆราวาส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *