คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับเชิญในนามผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Education and Technology Research and Innovation (ICE-TRI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *