ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

250116-1

เริ่มรับสมัครระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560

***** สมัครด้วยระบบออนไลน์และกรอกใบสมัครได้ที่ bit.ly/nr-ad17 *****
เอกสารแนะนำการสมัครออนไลน์ ปี 2560
ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

@ English Program
ชั้น ม.1 จำนวน 60 คน
ชั้น ม.4 จำนวน 20 คน
@ Mini English Program
ชั้น ม.1 จำนวน 90 คน
ชั้น ม.4 จำนวน 30 คน
@ Integrated English Program
ชั้น ม.1 จำนวน 40 คน
ชั้น ม.4 จำนวน 20 คน

คลิกเพื่อดูรายละเอียด…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *