ขอ​ขอบคุณ​ผู้ปกครอง​นักเรียน​ที่ได้มอบเจลแอล​กอฮอล์​เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลนักเรียน ครู​และ​บุคลากร

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ขอ​ขอบคุณ​ผู้ปกครอง​นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่ 3/1 ที่ได้มอบเจลแอล​กอฮอล์​จำนวน 600 ขวด ให้กับ​โรงเรียน​เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลนักเรียน ครู​และ​บุคลากร​ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์​ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *