ขอแสดงความยินดี

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ ขอแสดงความยินดีกับ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต1 ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *