ขอแสดงความยินดี​

คณะผู้บริหารได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวศิฎามน ดีดำ และ ด.ญ. ปาลิตา ชาญนุวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (ปีการศึกษา 2564) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *