ขอแสดงความยินดี​

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธูสิริ เหมะทัพพะ และ นายภูริต สิริวรฉัต นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ผู้ได้รับทุน 50% การศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *