ขอแสดงความยินดี​

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงขอแสดงความยินดีกับด.ญ. ปาลิตา ชาญนุวงศ์ และ นางสาวศิฎามน ดีดำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (ปีการศึกษา 2564) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *