ขอแสดงความยินดี​กับครูที่ผ่าน​การประเมิน​ เลื่อนเป็น​วิทยฐานะ​ ครูชำนาญการ

🎊โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ ขอแสดงความยินดี​กับครูที่ผ่าน​การประเมิน​ เลื่อนเป็น​วิทยฐานะ​ ครูชำนาญการ🎊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *