ขอแสดงความยินดี​กับครูที่ได้รับพระราชทาน​เครื่องราชอิสริยาภรณ์​อันมีเกียรติ​ยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

🎊💐ขอแสดงความยินดี​กับครูที่ได้รับพระราชทาน​เครื่องราชอิสริยาภรณ์​อันมีเกียรติ​ยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) เนื่องในโอกาสพระราชพิธี​เฉลิมพระชนมพรรษา​ วันที่ 28 กรกฎาคม​ 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. นางสาว​สุพรรณดา แสนบุญ
  2. นางกชกร ศรีสุวรรณ
  3. นางสาวมาลัย เกื้อกิจ
  4. นางสาวจุไรรัตน์ แจ่มศรี
  5. นางสาวเหมสุดา คุมโสระ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *