ขอแสดงความยินดีแก่ครูที่ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

🎉โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงขอแสดงความยินดีแก่ครูที่ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1🎉

**รายชื่อครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงหน้า 10-11**

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *