ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมัชฌิมา ชะวะนิตย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 9 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1- ม.3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *