ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนิก พูลโภคัยกุล และเด็กชายภูมิรพี อังกาบทอง ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 และได้เป็นตัวแทนโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1- ม.3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *