ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐภัทร คงสมบูรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 6 การประกวดแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1- ม.3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *