ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชา สังขะวิชัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial writing) ม.4- ม.6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *