ขอแสดงความยินดีกับนายอินทวัฒน์ อินพุมมา ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้ารับคัดเลือกรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปี 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *