ขอแสดงความยินดีกับนายวีรภาส บุญทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *