ขอแสดงความยินดีกับนายภูริต สุนทรชาติ ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ที่ได้รับรางวัล The Best Award of Academic Excellence

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *