ขอแสดงความยินดีกับนายนายภูมิรพี ปัญญาบารมี นักเรียนชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 6/1 โรงเรียน​มัธยมวัดนายโรง ตัวแทนเข้าแข่งขันฟันดาบระดับโรงเรียน ได้รางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *