ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *