ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของการทดสอบ IXL

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของการทดสอบ IXL
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Jirapon Eaimsuthonkul         คะแนนสูงสุด
Passapich Aungkasayawat   คะแนนสูงสุดอันดับ 2
Nitta Boonchanachai             คะแนนสูงสุดอันดับ 3
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Phisit Lertassawawiwat        คะแนนสูงสุด
Yanasa Pipatsuwan              คะแนนสูงสุดอันดับ 2
Papichaya Whungsesthakul คะแนนสูงสุดอันดับ 2
Chitiphan Thamanee            คะแนนสูงสุดอันดับ 3
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Jakkrapat Krainukool            คะแนนสูงสุด
Norrapon Poolthoum            คะแนนสูงสุดอันดับ 2
Vorapol Pongpitakchai         คะแนนสูงสุดอันดับ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *