ขอแสดงความยินดีกับครูที่ผ่านการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และครูที่ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ ขอแสดงความยินดีกับครูที่ผ่านการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และครูที่ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม ประเภทสร้างคนดีให้แผ่นดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *