ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *