ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

 

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยเริ่มพิธีบวงสรวงตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ ลานบริเวณหน้าท่านเจ้ากรับ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *