ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ผ่านระบบออนไลน์ที่ Link ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *