ขอความร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ด้วยกันนะคะ😊

ขอความร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เพื่อตัวเราเอง เพื่อคนที่คุณรัก และเพื่อ​สุขภาพ​ที่ดีของทุกคนนะคะ

ด้วยรักและห่วงใยจาก โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​❤️🏫

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *