กิจกรรม “นายโรงวัยใส ห่างไกลยาเสพติด” (NR TEENS IN DRUG FREE SCHOOL)

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยกลุ่มบริหารงานกิจการทั่วไป ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ให้ความรู้โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจบางยี่ขัน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *