กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมประมวลภาพกิจกรรม Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *