พิธีรำลึกพระคุณครู

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดกิจกรรมวันครู เพื่อรำลึกพระคุณครูทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ Click

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *