กิจกรรมนายโรงวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรม “นายโรงวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *