กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงนำโดย นางวันทนา​ ชู​ช่วย​ ผู้อำนวยการโรงเรียน​ จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี​อันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม​ 2563 ณ วัดนายโรง วัดบางบำหรุ และวัดปฐมบุตรอิศราราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *