กิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์

ภาพบรรยากาศเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ ในทุกเช้าวันพฤหัสบดี เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชนให้ปฏิบัติตนตามประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *