กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายการเรียนรู้พลังงานสีเขียว

กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายการเรียนรู้พลังงานสีเขียว นักเรียนระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ธนูริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *