กิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (INTEGRATED ENGLISH PROGRAM) ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (INTEGRATED ENGLISH PROGRAM) ปีการศึกษา 2564 และได้รับการตรวจเยี่ยมสนามสอบจากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Page Facebook: Nairong News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *