กิจกรรมการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (IEP) ปีการศึกษา 2564 การจำหน่ายหนังสือเรียน แจกหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (IEP) ปีการศึกษา 2564 การจำหน่ายหนังสือเรียน แจกหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Page Facebook: Nairong News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *