กำหนดตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559

เพื่อให้การสอบดำเนินไปอย่างมีระเบียบถูกต้อง และเพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน โรงเรียนจึงกำหนดตารางสอบปลายภาค ดังนี้

คลิกเพื่อดูตารางสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *