กำหนดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน

รายการหนังสือทุกระดับชั้น คลิกเพื่อดู…..

ให้นักเรียนไปซื้อตามวันและเวลาที่กำหนด เท่านั้น! ถ้าไม่สามารถไปซื้อเองได้รวมถึงนักเรียนที่ไปแลกเปลี่ยนให้ฝากเพื่อนหรือผู้ปกครองซื้อให้ ด้วย เพื่อเมื่อกลับมาจากไปแลกเปลี่ยนแล้วจะได้มีหนังสือเรียน เพราะทางโรงเรียนจะไม่เก็บสต็อกหนังสือไว้ 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *