กำหนดการสมัครสอบเข้าเรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง Semi – International School ปีการศึกษา 2562

 

Admission for New Students 2019

กำหนดการสมัครสอบเข้าเรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง Semi – International School ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ Click

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการภาคภาษาอังกฤษ

02-424-1826, 02-424-9707 ต่อ 3118, 2116

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *