กำหนดการและขั้นตอนการสมัครสอบเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง (English Program, Mini English Program) ประจำปีการศึกษา 2562

Admission for New Students 2019 (English Program, Mini English Program)

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP, MEP) ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ NR Digital Knowledge Centerโดยรับสมัครแบบระบบออนไลน์ที่ลิ้งค์ ==> bit.ly/nr-ad19 หรือเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงตามวันและเวลาดังกล่าว

==> Student Admission Database<==

ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการสมัครได้ที่ Download

ดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัครออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ที่ Download

แบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ ==> bit.ly/nr-ad19 (ระบบเปิดวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่โครงการภาคภาษาอังกฤษ

02-424-1826, 02-424-9707 ต่อ 3118, ฝ่ายธุรการ ต่อ 2116

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *