กำหนดการรับรายงานตัวนักเรียนและผู้ปกครอง โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ English Program และภาษาอังกฤษฉบับย่อ Mini English Program ปีการศึกษา 2566 และการเดินทาง

กำหนดการรับรายงานตัวนักเรียนและผู้ปกครอง โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ English Program และภาษาอังกฤษฉบับย่อ Mini English Program ปีการศึกษา 2566 และการเดินทาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *