การ​รายงานตัว​และ​มอบตัว​ลำดับสำรอง ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4 ห้องเรียน​พิเศษ​ Mini English Program ปีการศึกษา​ 2565 (ครั้งที่ 3)​

ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง​ การ​รายงานตัว​และ​มอบตัว​ลำดับสำรอง ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4 ห้องเรียน​พิเศษ​ Mini English Program ปีการศึกษา​ 2565 (ครั้งที่ 3)​

)🚩กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อการมอบตัว ตาม url ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(กรอกเอกสารภายในวันที่ 24 เมษายน 2565) bit.ly/nrnewstudent65m4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *