การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ

จากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 แข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา มีผู้แข่งขันในระดับม.ปลายทั้งหมด 1,034 คน นักเรียนของเรา นายทาคุมิ บุญรัตน์คุณานนท์ ม.5/1ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ พร้อมประกาศนียบัตรและเหรียญเกียรติคุณ ทั้งนี้โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงและอาจารย์ผู้ฝึกสอนได้รับโล่รางวัล,ประกาศนียบัตร และเหรียญเกียรติคุณอีกด้วย คลิกเพื่อดูรูปภาพ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *