การเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกนัก​เรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1​ ห้องเรียน​ปกติ​ (Integrated English Program) ปีการศึกษา 2564

📣 ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง​ การเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกนัก​เรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1​ ห้องเรียน​ปกติ​ (Integrated English Program) ปีการศึกษา 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *