การเรียนปรับพื้นฐาน

open-house2015

แจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 19 เมษายน 2559
เข้าแถวเคารพธงชาติ 8.00 น.
ใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ถ้านักเรียนมีชุดนักเรียนใหม่แล้วให้ใส่มาเรียนได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *