การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างการเรียนรู้นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ “Young Inventors’ Program”

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจ จำนวน 16 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างการเรียนรู้นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ “Young Inventors’ Program” ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งนักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ดังนี้

1. Sky Innovators: Coding for Drone Mastery 2. USB-Mini Torch (ประดิษฐ์ไฟฉาย Mini USB) 3. DIY HERB SOAP งานศิลปะบนก้อนสบู่ 4. วัสดุฉลาดทางการแพทย์ ด้าน Biomedical Engineering 5. พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีเซลล์ไฟฟ้าจุลินทรีย์จากพืชและสาหร่ายและการดูแลรักษา 6. การวางต้นไม้อย่างไรให้ลดฝุ่นและขนใบกับคายน้ำช่วยลดฝุ่นได้อย่างไร

นอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมต้อนรับนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และร่วมพิธีเปิดเปิดศูนย์พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนาคตและความยั่งยืนอีกด้วย

สามารถชมภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนได้ที่:https://photos.app.goo.gl/feZQp7qEfHUK9nHY8

ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมดี ๆ ให้กับนักเรียนอีกมากมาย นักเรียนสามารถติดตามได้ผ่านทางอีเมลและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *