การสอบเข้าโครงการ MSAP (เฉพาะนักเรียนโครงการ EP แผน วิทย์-คณิต)

การสอบเข้าโครงการ MSAP (เฉพาะนักเรียนโครงการ EP แผน วิทย์-คณิต)

เริ่มสอบตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

สอบ 2 รายวิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาคณิตศาสตร์ ห้องสอบ 1316 และ 1317

 

กลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ

โทร. 02-424-1826 ต่อ 2120

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *